English   German   Thai

ชุดสะสมของ นาย ไปเออร์ อันตอน (พ.ศ. 2426)

ผ้า ลาย โจงกระเบน - เครื่องแต่งกาย พระราชวัง โจงกระเบน - เครื่องแต่งกาย พระราชวัง โจงกระเบน - เครื่องแต่งกาย พระราชวัง
เสื้อใส่ให้คำสัตย์ โจงกระเบน ชุดไว้ทุกข์ โจงกระเบน - เครื่องแต่งกาย พระราชวัง
อังสะ จีวร ประคต เสื้อใส่อยู่บ้าน
ชุดมหาดเล็ก เสื้อพระราชทาน เสื้อพระราชทาน อุปกรณ์บริหารข้อมือ
ไพ่ เครื่องชั่งทอง กระดานดำ สมุดข่อย
สมุดข่อย ตัวอย่าง การเขียน สมุดใบลานหลักไวยากรณ์ ภาษาบาลี สมุดใบลานหลักไวยากรณ์ ภาษาบาลี
สมุดบันทึก ตั้งประดับมิวเซียม สมุดฝึกเขียน สมุดฝึกเขียน สมุดฝึกเขียน
สมุดฝึกเขียน


รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สะสมและประวัติของชุดสะสมนี้แสดงไว้ในภาษาเยอรมันของหน้านี้ เนื่องจากทางโครงการยังขาดเงินสนับสนุนการแปล
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
Neue Hofburg
1010 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย


mvk@ethno-museum.ac.at