Thailand textile
   English   German   Thai

ผ้าลาย


ขยายภาพ
ขยายภาพ
หมายเลขวัตถุ: 16574
ปีบันทึกทะเบียนวัตถุ: 2426
ผู้สะสม: ไปเออร์ อันตอน
ประเภท: เครื่องแต่งกาย
แหล่งที่มา: ประเทศไทย
ชนิด/วัสดุ: ด้าย
ขนาด: 98,5 x 279,0 ซม.
สภาพ: ดีมาก
หมายเหตุ: "ใช้นุ่งในงานฌาปณกิจศพสำหรับสามัญชน เจ้านายและขุนนางที่ไม่ได้เป็นญาติกับผู้ตาย และใช้ในงานพระราชพิธีฉลองสำคัญที่มีศาสนพิธีเป็นส่วนประกอบหลัก"
ความเห็นจากท่าน: กระดานแสดงความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
Neue Hofburg
1010 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย


mvk@ethno-museum.ac.at