วัตถุที่ตรวจทานและจำแนกตามนักสะสม
   English   German   Thai

วัตถุที่ทำการตรวจทานและจำแนกตามผู้สะสม


รายการวัตถุที่รวบรวมทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วยวัตถุชุดย่อยหลายชุดซึ่งผู้สะสมหลายท่านได้รวบรวมจากประเทศไทยในช่วง 130 ปีที่ผ่านมา วัตถุที่รวบรวมไว้ในส่วนนี้จะจำแนกตามผู้สะสมและสามารถค้นหาวัตถุได้ตามรายนามผู้สะสม สำหรับวัตถุที่จำแนกตามการใช้งานหรือตามแหล่งที่มาจากชนกลุ่มน้อย กรุณาเลือก "วัตถุที่รวบรวม" หรือ "ชนกลุ่มน้อย" ในเมนูหลัก

นาย โยฮัน นัตเทเรอร์ (พ.ศ. 2425)
ในชุดสะสมของนาย นัตเทเรอร์ นี้พบวัตถุชิ้นเดียวที่มาจากประเทศไทย นาย นัตเทเรอร์ เป็นผู้ช่วย "หอประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งราชอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี" (ภายหลังเปลี่ยนเป็น "ราชพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งราชอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี" และเป็น "พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งกรุงเวียนนา" ในปัจจุบัน) และนำคณะสำรวจเดินทางไปประเทศบราซิล (พ.ศ. 2360 - พ.ศ. 2379) เนื่องจากนาย โยฮัน นัตเทเรอร์ ไม่เคยเดินทางไปประเทศไทยจึงยังไม่มีข้ออธิบายว่าวัตถุจากประเทศไทยชิ้นนี้เข้ามาอยู่ในชุดสะสมของเขาได้อย่างไร - (พัสดุภัณฑ์ชุดที่ 7 ของปี พ.ศ. 2425)
สมาคมมานุษยวิทยา (พ.ศ. 2420)
ชุดสะสมของสมาคมมานุษยวิทยาชาวเวียนนามาอยู่ในครอบครองของ "ราชพิพิธภัณฑ์ " เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 วัตถุทางชาติพันธุ์ชุดนี้ได้จากการเดินทางสำรวจเอเชียตะวันออก ("คณะสำรวจออสเตรีย-ฮังการีสู่เอเชียตะวันออก" ระหว่างปี พ.ศ. 2410 - พ.ศ. 2414) โดยเรือรบฟริเกตชื่อ "SMS Donau" ("เรือรบหลวงดานูบ") และเรือลาดตระเวน "SMS Archduke Friedrich" ("เรือรบหลวงอาร์คดยุคฟรีดริค") ภายใต้การอำนวยการเชิงวิชาการของท่าน คาร์ล ริตเตอร์ แห่งแชร์ตเซอร์ (พ.ศ. 2364 - พ.ศ. 2446) สันนิษฐานว่าวัตถุทางชาติพันธุ์เหล่านี้ได้มาจากจังหวัดพระนคร (พัสดุภัณฑ์ชุดที่ 7 ของปี พ.ศ. 2430)
หอโบราณวัตถุและเหรียญกษาปณ์ (พ.ศ. 2424)
วัตถุทางชาติพันธุ์ของหอโบราณวัตถุและเหรียญกษาปณ์แห่งราชอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการีนี้ (กลุ่ม II) เป็นผลจากการดำเนินการรวบรวมวัตถุตามที่ได้รับมอบหมายจาก "สำนักบริหารราชกิจสูงสุดแห่งราชอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี" เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2424 (พัสดุภัณฑ์ชุดที่ 23 ของปี พ.ศ. 2424)
นาย ไปเออร์ อันตอน (พ.ศ. 2426)
รายการวัตถุทางชาติพันธุ์ซึ่งรวมถึงหนังสือและงานเขียนจากประเทศสยามนี้ เป็นของขวัญจากนาย ไปเออร์ อันตอน ราชเลขานุการในพระองค์ของกษัตริย์สยามที่มอบให้แก่ "ราชพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งราชอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี" (พัสดุภัณฑ์ชุดที่ 7 ของปี พ.ศ. 2426)
พิพิธภัณฑ์มิรามาร์ (พ.ศ. 2426)
วัตถุชิ้นเดียวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจมาจากประเทศไทยของพิพิธภัณฑ์พระราชวังมิรามาร์ ("ชุดสะสมโบราณ" หมายเลขวัตถุพิพิธภัณฑ์พระราชวังมิรามาร์ 849) ซึ่งทางแผนกมานุษยวิทยา/ชาติพันธุ์วิทยาของ "ราชพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งราชอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี" ได้รับมาเมื่อระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2426 (พัสดุภัณฑ์ชุดที่ 15 ของปี พ.ศ. 2426)
นาย บก คาร์ล (พ.ศ. 2426)
รายการวัตถุทางชาติพันธุ์จากประเทศสยามและพื้นที่ที่ใช้ภาษาลาวในเขตอินโดจีนที่รวบรวมโดย นาย บก คาร์ล ระหว่างการเดินทางสำรวจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปี พ.ศ. 2424 - พ.ศ. 2425 ซึ่งนาย บก คาร์ล ได้มอบเป็นของขวัญแก่ทางพิพิธภัณฑ์ (พัสดุภัณฑ์ชุดที่ 24 ของปี พ.ศ. 2426)
นาย ฮาส โยเซฟ (พ.ศ. 2428)
ชุดสะสมพระพุทธรูปชุดเล็กนี้เป็นของขวัญจากนาย ฮาส โยเซฟ ที่มอบให้แก่ทางพิพิธภัณฑ์ นาย ฮาส โยเซฟ เป็นราชกงศุลแห่งราชอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการีประจำนครเซี่ยงไฮ้ นักภาษาศาสตร์ และเป็นสมาชิก "ราชสมาคมเอเชียศึกษาแห่งราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และประเทศไอร์แลนด์" (พัสดุภัณฑ์ชุดที่ 8 ของปี พ.ศ. 2428)
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
Neue Hofburg
1010 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย


mvk@ethno-museum.ac.at