English   German   Thai

วัคถุที่รวยรวม


- กรุณาเลือก -ห้องภาพนิ่ง

นิทรรศการเสมือนจริง

(actually disabled)


เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
Neue Hofburg
1010 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย


mvk@ethno-museum.ac.at