English   German   Thai

ผู้ดำเนินโครงการ

ติดต่อนาย ไรน์ฮาร์ด เมาเรอร์
ผู้อำนวยการโครงการ, ผู้จัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์
reinhard.maurer@ethno-museum.ac.at

นาย คริสเตียน ชิคเคิลกรูเบอร์
รองผู้อำนวยการโครงการ, ผู้อำนวยการแผนกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
christian.schicklgruber@ethno-museum.ac.at

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
Neue Hofburg
1010 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย